BOOK OF COLLABORATION

Författare bakom kapitlet ”Systems in transformation” om hur systemteori kan förstås i ett vardagsperspektiv.

Redaktör: Anna Gullstrand, Roger Sjögren och Åsa Norell et.al

Utgiven av: Intergalactic Gardeners of Consciousness 2022

Illustration: Siw Lövkvist

LÄS ETT UTRDAG LÄNK till pdf

Datum: 2022

BOOK OF COLLABORATION

Författare bakom kapitlet ”Systems in transformation” om hur systemteori kan förstås i ett vardagsperspektiv.

Redaktör: Anna Gullstrand, Roger Sjögren och Åsa Norell et.al

Utgiven av: Intergalactic Gardeners of Consciousness 2022

Illustration: Siw Lövkvist

LÄS ETT UTRDAG LÄNK till pdf

Datum: 2022