FAST LANE CLOTHING

Detta var ett gestaltningsprojekt som jag gjorde 2015 under min mastersutbildning i Konstnärlig Gestaltning. Verket bestod av flera delar och ville till sitt innehåll lyfta fram problematiken med billig klädproduktion utifrån ett ekologiskt perspektiv. Samtidigt ville jag att betraktaren skulle få värdera de olika delarna av verket genom en interaktiv värderingsprocess. Med utgångspunkt i vilken gestaltningsform som gjorde störst intryck hos betraktaren ville jag se vad som hände med verket om varje enskild del fick stå i relation till de andra delarna. Kan ett verk bedömas utifrån sig själv?

Gestaltningsform

Ljuddramatik / Foto / Installation

Datum

2015

FAST LANE CLOTHING

Detta var ett gestaltningsprojekt som jag gjorde 2015 under min mastersutbildning i Konstnärlig Gestaltning. Verket bestod av flera delar och ville till sitt innehåll lyfta fram problematiken med billig klädproduktion utifrån ett ekologiskt perspektiv. Samtidigt ville jag att betraktaren skulle få värdera de olika delarna av verket genom en interaktiv värderingsprocess. Med utgångspunkt i vilken gestaltningsform som gjorde störst intryck hos betraktaren ville jag se vad som hände med verket om varje enskild del fick stå i relation till de andra delarna. Kan ett verk bedömas utifrån sig själv?

Gestaltningsform

Ljuddramatik / Foto / Installation

Datum

2015