HIJAB I VELLINGE

Söderslätts hemslöjdsförening drog våren 2017 igång ett projekt där frivilliga från föreningen skulle brodera en varsin bit av Vellinge kommun. Det hela skulle resultera i en karta med intentionen att under nästkommande år hängas på flera allmänna platser som exempelvis i kommunhuset och i konsthallen. Jag såg en möjlighet att på en ny arena och i en ny kontext uppmärksamma frånvaron och samtidigt välkomna människor med utländsk bakgrund i kommunen. Jag broderade därför en kvinna som omhuldas av en hijab samtidigt som hon reser sig ur havet utanför Vellinges kustremsa. Kvinnans hijab och havet är oskiljaktiga. I famnen håller hon ett litet barn och hennes ansikte är vänd mot Vellinge.

Gestaltningsform: Broderi

Datum: 2017

HIJAB I VELLINGE

Söderslätts hemslöjdsförening drog våren 2017 igång ett projekt där frivilliga från föreningen skulle brodera en varsin bit av Vellinge kommun. Det hela skulle resultera i en karta med intentionen att under nästkommande år hängas på flera allmänna platser som exempelvis i kommunhuset och i konsthallen. Jag såg en möjlighet att på en ny arena och i en ny kontext uppmärksamma frånvaron och samtidigt välkomna människor med utländsk bakgrund i kommunen. Jag broderade därför en kvinna som omhuldas av en hijab samtidigt som hon reser sig ur havet utanför Vellinges kustremsa. Kvinnans hijab och havet är oskiljaktiga. I famnen håller hon ett litet barn och hennes ansikte är vänd mot Vellinge.

Gestaltningsform: Broderi

Datum: 2017